Kdo jsme

Psal se rok 2000 a pod záštitou našeho člena arcibiskupa Karla Otčenáška byl založen česko-německý katolický spolek KStV Pragensis, který sdružuje zejména studenty, ale i nestudenty, kteří chtějí navázat na staletou tradici a vyznávají společné hodnoty. Spolek vede předseda, senior spolku, společně s místopředsedou, conseniorem, a dalšími šaržemi, se kterými se můžete níže seznámit.

SENIORA / QUESTORA – Renata

renca

Jmenuji se Renata a jsem absolventkou Univerzity Karlovy v Praze, obor ekologie a ochrana prostředí. V současné době pracuji jako poradkyně pro ekologii v malé soukromé společnosti. Spolek jsem poznala v roce 2009, kdy jsem díky Maulimu navštívila jednu z oficiálních akcí – výroční slavnost nebo-li Stiftungsfest. Od té doby se pravidelně účastním spolkových aktivit. Členem KStV Pragensis jsem od roku 2014. Spolek mi přinesl mnoho kamarádů, se kterými se potkáváme u piva v Praze, nebo spolu navštěvujeme zahraniční akce. Mimo jiné mi spolek přinesl mnoho nových kontaktů v zahraničí.

CONSENIORA – Barča

bara

Jmenuji se Barbora a jsem absolventkou Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Členem spolku jsem od roku 2005 a za ty roky jsem díky Pragensis potkala spousty moudrých a přátelských lidí. Ráda i Tebe poznám na některé z našich akcí.

FUXMAJOR – Tumi

tumi

Mým jménem mi ve spolku nikdo neřekne, proto mi říkej Tumi. Jsem absolvent Univerzity Karlovy. Spolek mě zaujal ….. a proto jsem se stal jeho členem. Se spolkem jsem zažil mnoho zajímavých výletů do Německa, Polska a Rakouska.

SCRIPTOR – Jirka Pilip

jirka

Jmenuji se Jirka a v současné době jsem absolventem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde jsem byl aktivním členem studentské rady a měl jsem na starosti nejrůznější agendy. SKStV Pragensis jsem se seznámil díky mému bratranci, který je členem obdobného spolku ve Švýcarsku a v Praze jsem se ním navštívil Stiftungsfest Pragensis. Krátce po této akci jsem se stal členem spolku.

OSTATNÍ ČLENOVÉ

Jakub Charvát

jakub

Ahoj, jmenuju se Jakub. Studoval jsem fakultu elektrotechniky ČVUT v Praze. V současné době pracuju jako technik-metrolog v německé firmě. Se spolkem mě seznámil můj bratr Luky, který je jedním ze zakládajících členů spolku. Pragensis mi pomohl najít kamarády na celý život, dal mi možnost poznat studentský život v cizích zemích, hlavně v těch německy mluvících. Díky spolku jsem si zlepšil němčinu, kterou ve své práci mohu bez obav používat.

Petr Konůpka

petr

Absolvoval jsem kulturní historii na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a nyní studuji dálkově učitelství na Pedagogické fakultě, abych se mohl stát učitelem dějepisu. O spolku Pragensis jsem se dozvěděl asi před pěti lety od kamaráda, spolužáka a spolkového bratra Tumiho. Zaujalo mě, že se spolek snaží staletou tradici studentských spolků uchovat skutečně živou a že se snaží zachovat některé tradiční rituály a pravidla, přestože to dnes působí poněkud nezvykle. Je třeba pečovat o jejich krásu, zároveň ale těmito formalitami neudusit hlavní smysl spolku, kterým je radost ze společného setkání přátel sdružených na základě společných hodnot. A to napříč studijními obory, státními a národními hranicemi i generacemi.