Víš co je Stammtisch, Kommers, Stiftung… ? Přijď na naši akci a dozvíš se to!
Jsme studentský spolek založený na katolických principech. Navazujeme na tradici studentských spolků působících v Praze v 19. století. Rádi se setkáváme, vzděláváme a debatujeme. Už i císař Karel věděl, že tradice, kultura a historie nelze poznat bez dobrých přátel a už vůbec ne bez dobrého moku. Proto Tě zveme ke Skřetům v 19:30 každé první pondělí v měsíci!

Jaké hodnoty vyznáváme?

Amicitia

– je pro nás důležité mít kolem sebe lidi, kterým věříme, na které se můžeme spolehnout a se kterými můžeme podnikat jakékoliv šílené věci

Patria

– máme rádi naši vlast a cítíme sounáležitost s evropskými kulturními hodnotami

Scientia

– jako studentský spolek podporujeme vědecké a všeobecné vzdělávání

Religio

– jako katolický spolek se hlásíme ke katolické víře